Siirry sisältöön

Laadukasta palvelua ja puhtaampia pintoja jo neljännesvuosisata!

Ota Yhteyttä

Ylläpidä ja nosta kiinteistösi arvoa palveluidemme avulla

Ota Yhteyttä

Me puhdistamme seinät ja pinnat, ota yhteyttä!

Ota Yhteyttä

SALAOJIEN HUOLLOT JA KUNTOKARTOITUKSET

Lue myös artikkeli RAKENNUSTEN ”SALAOJAT

  • Salaojien kuvaus
  • Salaojien huolto
  • Salaojien kuntotarkastus/raportointi
  • Salaojien huuhtelu
  • Salaojien puhdistus

 

Salaojat suojaavat talon perustuksia veden aiheuttamilta vahingoilta, joten on tärkeää huolehtia niiden toimivuudesta. Salaojien säännöllinen kuntokartoitus ja puhdistus on järkevä tapa varmistaa niiden moitteeton toiminta. Puhtaat, ehjät ja oikein asennetut salaojat johtavat veden pois talon alta ja suojaavat kiinteistöä kosteusvaurioilta. Pahimmillaan kastuneet rakenteet aiheuttavat mm. mikrobikasvustoa ja hometta.

Salaojakaivoihin ja -putkiin kertyy lietettä ja maa-ainesta ajan myötä ja ne olisikin syytä puhdistaa 5-10 vuoden välein. Putkiin kerääntynyt liete saadaan poistettua painehuuhtelemalla pyörivällä erikoissuuttimella ja putken seinämässä olevat pienet reiät saadaan aukaistua, jolloin vesi pääsee taas virtaamaan vapaasti salaojiin.

Myös juuret ja salaojaputkien rakennusvaiheessa aiheutetut vauriot voivat estää salaojien toimivuutta. On ollut myös tapauksia, joissa putket on jätetty asentamatta kokonaan.

Salaojakaivoja löytyy joskus myös maan alta. Paikannusradio lähettimen avulla löydetään maan alle jätetyt kaivot, jotka voidaan kaivaa esiin ja samalla korottaa kannet maanpintaan.

Salaojien kuntokartoituksessa tarkastuskaivot ja putket paikannetaan. Salaojien korkeusasema alimpaan lattiatasoon nähden tarkistetaan. Putket painehuuhdellaan ja videokuvataan, lietepesät puhdistetaan ja koko järjestelmän sekä padotusventtiilin toiminta tarkistetaan virtauskokeella. Mahdollisen pumppaamon ja hälyttimen toiminta tarkastetaan.

Salaojasoran laadun ja määrän sekä putkien korkeusaseman tarkastaminen verrattuna perustuksien alimpaan tasoon vaatii koekaivauksen, joka tehdään tarvittaessa. Salaojista tehdään selkeä raportti korjausehdotuksineen sähköisessä muodossa, joka annetaan asiakkaalle pilvipalveluun.

 

Salaojien tarkistus ja huolto / Korjaustieto

Kaivojen sijainti

 

Yleisimpiä salaojien tukoksia ja vaurioita